31 Ekim 2013 Perşembe

Sinan MEYDAN - CUMHURIYET






Cumhuriyet, Atatürk'ün 1921'de Meclis kürsüsünden ifade ettiği şekliyle, "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırmayı ilke edinmektir."
Cumhuriyet, her şeyden önce Haçlı emperyalizminin karşısında durup "Ya İstiklal ya ölüm" diyebilmektir.
Cumhuriyet, emperyalizm, İstanbul'daki Osmanlı Meclisi Mebusanı'nı silah zoruyla dağıtmışken, hiç tereddüt etmeden Anadolu'da halkın temsilcilerinden oluşan BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’ni toplayabilmektir.
Cumhuriyet, 1920'de Anadolu'nun her yanı işgal edilmişken Andolu'nun orta yeri Ankara'daki Meclis'te "Hudud-u Millî"den, "Misak-ı Millî"den söz edebilmektir.
Cumhuriyet, ülke işgal altındayken, ısrarla "Milli İrade", "Önce Millet" diyebilmektir.
Cumhuriyet, emperyalist işgale karşı mücadele ederken halkı bilinçlendirmek için çıkarılan gazetelere "İrade-i Milliye", "Hâkimiyet-i Milliye", "Cumhuriyet", "Ulus" adlarını verebilmektir.
Cumhuriyet, bütün imkânsızlıklara, yokluğa ve yoksulluğa karşın emperyalizmi ve taşeronlarını Anadolu yaylasına gömmektir.
Cumhuriyet, aynı anda hem Haçlı emperyalizmine hem de iç ve dış maşalarına başkaldırabilmektir. Hem emperyalizmle hem de yerli işbirlikçileriyle mücadeleyi göze alabilmektir.
Cumhuriyet, kağnıyla kamyonu yenebilmektir.
Cumhuriyet, Türk'e biçilen o daracık emperyalist elbiseyi SEVR'i yırtıp, Türk'ün üzerine neredeyse birebir oturan yeni bir elbiseyi, LOZAN'ı tüm dünyaya kabul ettirebilmektir.
Cumhuriyet, 600 yıldan fazla bir zamandır kendisini "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olarak gören sultan/halife şirk düzenine başkaldırıp, bu düzeni yıkıp "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyebilmektir.
Cumhuriyet, 600 yıllık dönme/devşirme/yabancı egemenliğine son verip, yüzyıllardır merkezden çevreye itilip aşağılanan bu toprağın insanını yeniden iktidar yapabilmektir.
Cumhuriyet, cehaleti yenmektir
Cumhuriyet, fakirliği yenmektir.
Cumhuriyet, hastalıkların kökünü kurutmaktır.
Cumhuriyet, ağalığı yıkmaktır, toprak reformudur.
Cumhuriyet, "Köylüyü milletin efendisi yapmak" için mücadele etmektir.
Cumhuriyet, ülkeyi demirağlarla örmektir.
Cumhuriyet, kendi okulunu kendi yapmaktır.
Cumhuriyet, kız çocuklarını okutmaktır
Cumhuriyet, kadındır, kadına kadınlık ve insanlık onuruna yaraşır biçimde davranmaktır, kadının çalışmasını sağlamak, kadını siyasal katılımcı yapmaktır.
Cumhuriyet, fabrikadır, hem de sosyal fabrikadır, Edirne'den Kars'a kadar bacaların tütmesidir, üretimdir Cumhuriyet.
Cumhuriyet, akıldır, bilimdir, akıl ve bilim eşliğinde çağdaşlaşmıştır.
Cumhuriyet, aşağılık kompleksinden kurtulmak, insanlık dünyasının uygar ve eşit bireyi olduğunu haykırabilmektir.
Cumhuriyet, tarihine sahip çıkmaktır
Cumhuriyet, Türkçedir, dil bilincidir. 600 yıldır Arapça ve Farsçanın baskısına yok olmaya yüz tutmuş, adı bile unutulmuş Türkçeyi kurtarabilmektir Cumhuriyet.
Cumhuriyet, sanattır, sanatçıdır, çok sesli müziktir. Âşık Veysel'in görmeyen gözleriyle çaldığı sazdır.
Cumhuriyet Halkçılıktır: halktır, Halkevidir, Halkodasıdır, Köy Enstitüsüdür: Aydınlanmanın köyden başlatılmasıdır.
Cumhuriyet, laikliktir, din ve devlet işlerini ayırmak, inançlara ve inançsızlığa tahammül etmektir, din istismarına izin vermemektir.
Cumhuriyet Kuran'ı Kerim'i anlayarak okumaktır.
Cumhuriyet Milliyetçiliktir: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" diyebilmektir.
Cumhuriyet Devletçiliktir: Devletin ve özel sektörün elele Türkiye'nin kalkınması için mücadele etmesidir. Milli varlıklara sahip çıkmaktır.
Cumhuriyet Devrimciliktir: Sürekli yeniliktir, bilimdeki değişim ve gelişimi takip etmektir. Atatürk'ün 1936'daki ifadesiyle ileride Ay'a gidecek ayaklar arasında Türk ayakları görebilmenin hayalidir Cumhuriyet.
Cumhuriyet, Atatürk'tür. Atatürk ise, 11 yıl aralıksız savaşmış, varını yoğunu bu savaşlarda kaybetmiş bir toplumla Haçlı emperyalizmini yenen; yarı bağımlı, geri kalmış, bir biat toplumundan çağdaş bir ulus devlet ve özgür bireyler yaratan adamın adıdır. Emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık ve çağdaşlaşma mücadelesiyle mazlum milletlerin kurtuluş reçetesini daha yüzyılın başında açıklayan adamdır Atatürk.
Türkiye'de Cumhuriyet, asla sadece bir siyasi rejim değişikliği, bir rejim adı değildir.
Türkiye'de Cumhuriyet, önce kağnıyla kamyonu yenmek sonra da o kağnıyı uçurmaktır. Evet evet, yanlış duymadınız Cumhuriyet kağnıyı uçurmuştur. (Cumhuriyetin 10. yılına özel ilk uçak mühendislerimizden Selahattin Alan yaptığı ilk Türk uçaklarından biri olan MMV1 adlı uçağına amblem olarak bir kağnı figürü çizmiştir.

Sinan MEYDAN

http://www.milliiradebildirisi.org/index.php/template/2011-08-04-23-45-19/sinan-meydan/mib/cumhuriyet-sinan-meydan.html

Hiç yorum yok: